Tudi v Trebnjem so sejali

TREBNJE – Trebanjski občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji brez razprave potrdili prvi rebalans letošnjega proračuna. Po finančnem načrtu naj bi se tako letos v občinsko blagajno steklo 15,2 milijona evrov, iz nje pa odteklo 16,8 milijona. Od tega je skoraj 7,2 milijona evrov investicijskih odhodkov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video