Tržnica starih lokalnih sort

ČRNOMELJ – Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je v sodelovanju z društvom za biološko–dinamično gospodarjenje Lan Bela krajina v Črnomlju pripravil tržnico lokalnih starih sort, na kateri je tekla beseda predvsem o pomenu zbiranja in pridelave starih sort, ki so se še ohranile na belokranjskih kmetijah.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video