Tožba zoper gradbeno dovoljenje 3. razvojne osi

NOVO MESTO – 21. oktobra je Dars dobil gradbeno dovoljenje za prvi odsek hitre ceste južnega dela 3. razvojne osi v Novem mestu. Civilna iniciativa, ki nasprotuje njeni gradnji, je včeraj vložila tožbo na izdano gradbeno dovoljenje, ki tako še nekaj časa ne bo pravnomočno.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video