Tatvine vrtnin in poljščin v krški občini

KRŠKO – V poletnih mesecih policisti običajno prejmejo več obvestil občanov o tatvinah vrtnin in poljščin. Ta protipravna ravnanja pomembno vplivajo na občutek varnosti ljudi, čeprav gre v večini primerov za manjšo premoženjsko škodo. S to perečo problematiko se soočajo tudi v Posavju.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video