Svetniki potrdili zaključni račun

ŠKOCJAN – V začetku minulega leta so škocjanski občinski svetniki potrdili takrat rekordni proračun za tekoče proračunsko leto s skoraj 6,2 milijona evri prihodkov in več kot 7 milijonov evrov odhodkov. Z rebalansom oktobra lani so se proračunski prilivi in izdatki malenkostno spremenili, a so bile številke še vedno rekordno visoke. Na zadnji redni seji so tamkajšnji svetniki potrdili lanski zaključni račun.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video