Svetniki o obratovanju gostinskih lokalov

NOVO MESTO – Novomeški mestni svetniki so na zadnji redni seji v drugi obravnavi potrdili spremembe in dopolnitve meril za odobritev podaljšanega obratovanja gostinskih lokalov in kmetij. S tem – zatrjujejo v občinski upravi – v občini sledijo željam gostincev po poenostavitvi postopkov, odpravljajo nejasnosti in usklajujejo predpise z veljavno zakonodajo.

https://www.youtube.com/watch?v=KODA YT