Subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode

ČRNOMELJ – Črnomaljski občinski svetniki so na zadnji seji med drugim sprejeli Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v občini, ki ga do zdaj ni imela. Na tak način bodo vsem občanom omogočili enako finančno obremenitev za oskrbo s pitno vodo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video