Strategija razvoja občine Škocjan

ŠKOCJAN – Kako v prihodnjem desetletju še izboljšati kakovost bivanja v občini? S tem izhodiščnim vprašanjem so se v Škocjanu ob pomoči zunanjega izvajalca in na osnovi analize stanja lotili priprave strateškega razvojnega dokumenta. Ta je na zadnji redni seji dobil soglasno podporo občinskega sveta.

Strategija razvoja občine Škocjan