Straški svetniki na 3. redni seji

Na svoji 3. redni seji se je v Kulturnem domu Straža sestal straški občinski svet. Prisotnih je bilo vseh enajst svetnic in svetnikov. Dnevni red je vseboval sedem točk.

Poleg odloka o proračunu za leto 2023 v prvem branju, o čemer smo poročali v naši dnevno-informativni oddaji Novice, je občinski svet za odgovorno urednico občinskega glasila Stražan imenoval Majo Medic in na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Razveljavil je sklep o določitvi višine uporabe/najema za prostore in opremo v lasti Občine Straža z dne 9. 11. 2015. Skladno z veljavno zakonodajo bo cenik za občasno uporabo sprejel župan in bo objavljen na oglasni deski in na svetovnem spletu.

Vir in foto: Občina Straža

© 1989 - 2023 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si