Spremembe in dopolnitve OPN Občine Šentjernej

ŠENTJERNEJ – V Občinski upravi Občine Šentjernej so leta 2019 začeli postopek priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki ne poteka vsako leto in je precej dolgotrajen. Vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane, podjetnike in širšo javnost tako pozivajo, da oddajo pobude oziroma svoje predloge za spremembe namenske rabe svojih zemljišč.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video