Sprejem rebalansa proračuna

MIRNA PEČ – Mirnopeški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali rebalans proračuna za tekoče leto. Poglavitne spremembe se nanašajo na prenos neporabljenih sredstev in prevzetih obveznosti iz leta 2019 ter na spremembe v izvajanju naložb, ki se nadaljujejo v letu 2020 oziroma so na novo vključene v letošnji proračun.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video