Šmihelska cesta že lepša in varnejša

NOVO MESTO – Z obnovo državne ceste Gaber – Uršna sela – Novo mesto, na odseku med križiščem s Šukljetovo do odcepa za Regrške Košenice, je konec februarja stekla druga faza naložbe na Šmihelski cesti. Urejanje prometne infrastrukture na tej ozki, ovinkasti in nevarni južni vpadnici v Novo mesto, na kateri so en odsek pred leti že posodobili, se v teh dneh končuje. Cesta je tako s preplastitvijo že dobila končno, lepšo podobo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video