Šmarješka občina na poti zelene transformacije

ŠMARJETA – Šmarješka občina se pospešeno podaja na pot zelene, torej okolju prijazne preobrazbe. Dva javna objekta bosta v prihodnjih mesecih dobila sončni elektrarni, iz obnovljivih virov pridobljeno elektriko pa bo lahko uporabljala tudi širša skupnost.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video