Skupina gen vodilna v regiji pri oskrbi z električno energijo

KRŠKO – Kot je razvidno iz letnega poročila za poslovno leto 2019, skupina GEN z ustvarjenim prometom in izvedenimi naložbami prevzema vodilno vlogo v regiji na področju oskrbe z električno energijo utrjuje svoj položaj med največjimi in naložbeno najmočnejšimi poslovnimi skupinami v Sloveniji ter je vodilna.

Skupina gen vodilna v regiji pri oskrbi z električno energijo