Semiški svetniki o šoli in vrtcu

SEMIČ – Semiški občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta osnovne šole, iz katerega je razvidno, da so v minulem šolskem letu izvedli vse načrtovane dejavnosti in dosegli 97,5-odstotni učni uspeh, kar je bolje kot lani.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video