Sanacija ceste na Ponikvah in usada na Apneniku

SEVNICA – Občina Sevnica z 11 krajevnimi skupnostmi s 119 naselji velja za precej razvejano občino, kar dokazuje tudi 721 kilometrov cest, od tega jih je kar 626 občinskih. Redno vzdrževanje in sanacija sta tako zelo pomembna za ohranjanje prometne varnosti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video