Ride and bike 2 Sevnica

SEVNICA – Šest partnerjev s slovenske in hrvaške strani, ki so združili moči v čezmejnem projektu RIDE&BIKE II, želi skozi različne dejavnosti razviti posebne turistične produkte in izdelke, namenjene kolesarjem, pohodnikom in konjenikom. Na to temo je v Sevnici potekala delavnica za turistične ponudnike.

Ride and bike 2 Sevnica