Rebalans v Straži

Straški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim potrdili zaključni račun proračuna za lani, s šestimi glasovi za in štirimi proti pa sprejeli prvi rebalans proračuna za letos. Ta je bil, je pojasnil župan Dušan Krštinc, nujen zaradi treh razlogov, predvsem zaradi umestitve nove proračunske postavke za zagotovitev prostora za režijski obrat.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video