Rebalans ivanškega proračuna soglasno sprejet

IVANČNA GORICA – V Ivančni Gorici so na zadnji redni seji tamkajšnjega občinskega sveta svetniki in svetnike – seje, ki jo je vodil podžupan Tomaž Smole, se je udeležilo 17 od 21 svetnikov – soglasno potrdili rebalans letošnjega proračuna.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video