Razvojna konferenca za novo finančno perspektivo

KRŠKO – Razvojni regiji Posavje so v iztekajoči se finančni perspektivi odobrili 24 milijonov evrov evropskih sredstev, vendar so težave s črpanjem tega denarja zaradi neučinkovitosti na državni ravni. Se pa na regionalni razvojni agenciji pripravljajo na novo sedemletno obdobje. Projektne smernice so iskali na razvojni konferenci v Krškem.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video