Razpis za stanovanja, namenjena mladim

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto je objavil 1. Javni razpis za dodeljevanje namenskih najemnih stanovanj mladim. Ti morajo biti na dan objave javnega razpisa stari vsaj 18 let in v letu objave javnega razpisa manj kot 30 let. Hkrati je razpis namenjen mladim družinam z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let, če še noben otrok ni šoloobvezen in šele vstopajo na trg dela ter potrebujejo podporo pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja v obliki dostopa do najema namenskega najemnega stanovanja ter posredno pri vzpostaviti pogojev za oblikovanje lastne družine. Razpisne pogoje lahko interesenti najdejo na spletnih straneh sklada. Prijava je možna do vključno 11. avgusta letos.

Vse informacije lahko prosilci dobijo osebno na poslovnem naslovu Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Novo mesto na Germovi ulici 6, 8000 Novo mesto in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure, na telefonski številki 08 200 72 81 v času delavnika ter na elektronskem naslovu info@jss-monm.si.

Vir: Mestna občina Novo mesto

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si