Razmere v Vipapu in načrti z zemljišči v primeru stečaja