Proti hrupu z ograjami

SEVNICA – Na zadnji občinski seji so se sevniški svetniki seznanili s projektom priprave protihrupnih zaščit ob železnici skozi občino. Hrup je namreč na določenih območjih ob železnici precej moteč.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video