Program MIRA za izboljšanje duševnega zdravja

NOVO MESTO – Nacionalni program duševnega zdravja MIRA naslavlja in naj bi urejal področje duševnega zdravja. Glavni poudarki so na krepitvi duševnega zdravja ter preprečevanju in celostni obravnavi duševnih motenj, zato povezuje tako zdravstvo, socialno varstvo kot vzgojo in šolstvo. V sklopu programa je predvidena vzpostavitev 50 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter za duševno zdravje odraslih. Tudi v Novem mestu.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video