Program kulture v Krškem

KRŠKO – Med področji, ki jih je epidemija covida-19 in z njo povezanimi ukrepi najbolj prizadela, je kultura. Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel Letni izvedbeni načrt kulture za leto 2021.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video