Priprava športno-rekreacijskih površin

Občina Brežice namerava do spomladi namenu predati tako kolesarsko povezavo Brežice – Krška vas kot tudi prvo fazo obnovljenega atletskega stadiona. Medtem ko se na trasi kolesarke dela odvijajo s polnim plinom, dela na stadionu zaradi neustreznih temperatur, stojijo.

Priprava športno-rekreacijskih površin