Pridelovalce skrbijo slabe odkupne cene

TREBNJE – Cene bi se morale bistveno popraviti, če bi želeli, da bi bilo to vzdržno za kmetijstvo, torej za pridelovalce in proizvajalce, glede stanja na kmetijskem trgu pravijo v kmetijskih zadrugah Krka in Trebnje. Kmet bo zadovoljen, ko bo za svoje pridelke in proizvode dobil primerno plačilo. Želijo si, da bi se pridelovalci in kmetovalci bolj povezovali in več sodelovali.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video