Prenovili in dozidali bodo šolo v Šmarjeti

ŠMARJETA – Osnovna šola v Šmarjeti je prve učence sprejela leta 1970. Z izjemo energetske sanacije in izgradnje novega vrtca v zadnjem obdobju – kljub željam – do drugih načrtovanih prenov ni prišlo. Ker je občina uspela s prijavo na razpisu, pa bo naposled rešeno tudi to vprašanje.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video