Prenovili bodo študijski program

SEVNO – Potem ko je državni zbor 26. oktobra sklenil, da Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto postane javna, so na tem visokošolskem zavodu pristopili k nadaljnjim korakom. Te dni potekajo delavnice, ki jih izvajajo s člani akademskega zbora, nato bo na vrsti zunanje okolje. Cilj je ugotoviti, katera so ključna znanja, ki jih slovensko podeželsko gospodarstvo potrebuje, nato bodo pristopili k prenovi študijskega programa.

Prenovili bodo študijski program