Posodobitve cest v sevniški občini

SEVNICA – Vsakoletne posodobitve cestnega omrežja so stalnica občinskih proračunov. V tem poletju tako v občini Sevnica poleg rednega vzdrževanja vlagajo v urejanje več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj z umestitvami hodnikov za pešce in javno razsvetljavo, kar bistveno pripomore k zvišanju prometne varnosti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video