Poslovni coni v Sevnici

SEVNICA – Sevniški občinski svet je na zadnji seji sprejel dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob Hidroelektrani Boštanj ter spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video