Poslovali pozitivno, končali finančno sanacijo

BREŽICE – Poslovno leto 2020 je bilo za Splošno bolnišnico Brežice zaradi epidemije covida-19 nepredvidljivo in zahtevno. A poslovni izid je bil pozitiven, saj so bili prihodki za dober milijon 300 tisoč evrov višji od odhodkov. Prav tako so do konca leta bolnišnico v celoti finančno sanirali.

Poslovali pozitivno, končali finančno sanacijo