Pomagajmo preživeti črnemu močerilu

ČRNOMELJ – »Pomagajmo preživeti črnemu močerilu«. Tako so na črnomaljski srednji šoli naslovili projekt v okviru katerega so se dijaki, pod vodstvom profesorice geografije, lotili proučevanja črnega močerila, edinstvene podvrste človeške ribice, ki po doslej znanih podatkih živi le v podzemnih vodah na ožjem območju Bele krajine med Dobličami in Jelševnikom. In nikjer drugje na svetu.

Pomagajmo preživeti črnemu močerilu