Podružnična šola na Dolžu praznuje 100 let

DOLŽ – Začetki šolstva na Dolžu segajo v leto 1919. Sto let pozneje je ta podružnica matične osnovne šole v Stopičah središče življenja v kraju ter nosilka kulture in znanja v najširšem pomenu.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video