Podpora trem novomeškim projektom

NOVO MESTO – V novomeški občini bodo v prihodnje tri projekte trajnostne mobilnosti sofinancirali iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb, to so brv in kolesarska pot Loka-Kandija ter Irča vas in kolesarska povezava Drska-Bršljin. Na seznamu 28 projektov mestnih občin je namreč Združenje mestnih občin Slovenije potrdilo tudi te tri.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video