Podpis pogodbe za dograditev in rekonstrukcijo OS Blanca