Podpis 1,6-milijonske pogodbe za PC Sevnica

SEVNICA – V avgustu naj bi steklo komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica v Šmarju. Sevniški župan Srečko Ocvirk in Marija Možina, direktorica na javnem razpisu izbranega izvajalca del, podjetja Rafael, sta podpisala pogodbo za gradbena dela, ki vključujejo tudi izgradnjo nadvoza nad trebanjsko železniško progo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video