Ploščad za Forma vivo

TREBNJE – V Trebnjem so naredili prvi korak v projektu Forma viva. Središče mesta je namreč dobilo ploščad s pokritim prireditvenim odrom. Naložba v prostor, ki je v prvi vrsti namenjen kulturnim dogodkom in kulture željnim obiskovalcem, predstavlja enega finančno največjih projektov trebanjske krajevne skupnosti.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video