Pevska skupina Kronce

ŠMARJETA – Ob mnogih dolenjskih pevskih sestavih se bogato ljudsko izročilo trudijo ohranjati tudi članice Ženske vokalne skupine Kronce iz Uršnih sel, ki so se pod umetniškim vodstvom Alenke Novak nedavno predstavile šmarješkemu občinstvu na tradicionalnem srečanju pevskih sestavov Šmarješke pojejo.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video