Pevska skupina Klasek

OTOČEC – Tradicionalno delovno-izobraževalno srečanje Zveze kmetic Slovenije, tokrat na Otočcu, je prežemala tudi glasba. Z ubranim petjem je namreč srečanje popestrila pevska skupina Klasek, ki deluje v okviru Društva kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake – Mlinše – Kolovrat.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video