Participacija za boljšo prihodnost

V duhu spodbujanja aktivne participacije mladih v družbenih procesih, se je z januarjem 2024 začel projekt “Glas mladih: Participacija za boljšo prihodnost”. S podporo programa Erasmus+ (EAC/A10/2022) in skupno naložbo 30.000 evrov, bo 18-mesečni projekt raziskoval in utrjeval poti do bolj vključujoče prihodnosti skozi učno mobilnost in mladinsko angažiranost.

Projekt je zasnovan kot odgovor na potrebe mladih, organizacij in skupnosti ter stremi k trajnim spremembam, ki bodo omogočile mladim, da aktivno sooblikujejo svojo prihodnost. S fokusom na politično participacijo, trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo bo “Glas mladih” mladim približal ključne teme skozi serijo interaktivnih delavnic in dogodkov.

Osrednje aktivnosti projekta vključujejo usposabljanja, okrogle mize z odločevalci, pripravo podkastov, delavnice za nevladne organizacije in šole, lokalne iniciative in dialoge, ki bodo mladim omogočili, da izrazijo svoje ideje in potrebe. S tem bo projekt ne samo opolnomočil mlade, temveč tudi spodbudil novo valovanje mladinskega dialoga in participacije.

Projekt naj bi vključil več kot 500 mladih, ustvaril digitalni priročnik za spodbujanje participacije, posnel dva podkasta, zagnal več lokalnih pobud in okrepil sodelovanje med mladimi in odločevalci. To bo doprineslo k bolj vključujoči družbi in trajnostnemu razvoju lokalnih skupnosti.

Projekt sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(‐ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti Nacionalna agencija.

Vir: ZPTM Brežice

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si