Ogrevanje na lesno biomaso do leta 2028

S podpisom pogodbe med Občino Žužemberk in energetsko družbo Resalta nadaljujejo javno-zasebno partnerstvo za izvajanje javne gospodarske službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v OŠ Žužemberk do leta 2028. Leta 2012 je podjetje kot koncesionar zgradilo novo kotlovnico na lesno biomaso, ki s toploto že desetletje oskrbuje OŠ Žužemberk.

Župan Jože Papež: »Prehod na uporabo obnovljivih virov energije je izjemnega pomena za občino Žužemberk. Kot lahko vidite, če se ozrete po naši zeleni okolici, naši občini biomase ne primanjkuje. Večino biomase, potrebne za delovanje kotlovnice v OŠ Žužemberk, zagotavljamo od lastnikov zemljišč iz občine Žužemberk, kar ima pozitivne finančne učinke, hkrati pa pripomore k ohranitvi kulturne krajine pred zaraščanjem.«

Direktor podjetja Luka Komazec: » V podjetju Resalta smo izjemno ponosni na projekt kotlovnice na lesno biomaso v občini Žužemberk, saj je bil to prvi referenčni projekt podjetja Resalta v javnem sektorju v Sloveniji. Danes je skupina Resalta vodilni ponudnik energetskih storitev iz obnovljivih virov energije v Srednji in Jugovzhodni Evropi ter deluje na sedmih trgih v regiji. Občini Žužemberk se zahvaljujemo za izkazano zaupanje in sklenjen dogovor o nadaljnjem sodelovanju.«

Vir in foto: Občina Žužemberk

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si