Odvajanje in čiščenje odpadnih voda po novem

MIRNA PEČ – Svetniki v Mirni Peči so na zadnji redni seji po izčrpni obravnavi sprejeli odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini ter zatem še elaborat in cene storitev, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami. To problematiko so na sejah občinskega sveta že imeli na mizi, a je do potrditve odloka preteklo še kar nekaj vode.

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda po novem

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si