Odkup zemljišč za ceste v šmarješki občini

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Več kot 100 kilometrov meri razvejano omrežje javnih poti in lokalnih cest v občini Šmarješke Toplice. Pravno formalni status velike večine zemljišč, kjer potekajo kategorizirane javne ceste, je že urejen, kar nekaj, po oceni župana med 5 in 10 odstotkov vseh, pa jih je še vedno v zasebni lasti. Občina bo zato v prihodnje dejavno pristopila k reševanju odprtih vprašanj.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video