Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe

NOVO MESTO – Lani decembra je stekel evropski projekt SI4CARE z namenom izboljšati kakovost življenja starejših. Vanj je vključenih sedem držav in 17 partnerjev jadranske regije, priključujejo se mu še novi. Danes se je projektu, katerega nosilec je Univerza v Ljubljani, pridružila tudi Mestna občina Novo mesto.

Odgovori Slovenije na izzive starajoče se družbe