Obnovljena brv čez Dobličico

ČRNOMELJ – Od nedavnega lahko prebivalci Črnomlja prečkajo Dobličico po prenovljeni leseni brvi. Z obnovo dotrajanega lesenega mostu v ulici Kočevje je občina začela julija in za naložbo, ki je bila v celoti financirana iz občinskega proračuna, odštela dobrih 26 tisoč evrov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video