Obnove lokalnih cest v občini Sevnica v letu 2021

SEVNICA – Občina Sevnica za vzdrževanja, sanacije in rekonstrukcije cest ter zimsko službo skupaj s krajevnimi skupnostmi namenja okoli 2,5 milijona evrov. Tudi v letu, ki se izteka, so obnovili nekaj odsekov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video