Obnova križišča Črešnice

BREŽICE – Lani sta brežiški župan Ivan Molan in takratni obrambni minister Karl Erjavec podpisala dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, po katerem je moral MORS občini lani in letos za ta namen zagotoviti 800 tisoč evrov.

Obnova križišča Črešnice