Obnova križišča Črešnice

BREŽICE – Lani sta brežiški župan Ivan Molan in takratni obrambni minister Karl Erjavec podpisala dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, po katerem je moral MORS občini lani in letos za ta namen zagotoviti 800 tisoč evrov.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video