Občina Črnomelj sprejela proračun za 2024

Proračun Občine Črnomelj za leto 2024 je bil ena osrednjih točk včerajšnje 10. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je potekala v prostorih Kreativne hiše mladih. V investicijsko naravnanem proračunu je največ sredstev planiranih za področje izobraževanja, med drugim za izgradnjo nove OŠ Loka Črnomelj in dograditve OŠ Dragatuš. Člani sveta so sprejeli tudi povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je sicer primerljivo s povišanjem v ostalih slovenskih občinah.

Ocenjena vrednost izgradnje nove OŠ Loka je nekaj več kot 14,4 milijona evrov. V letu 2024 je za gradnjo predvidenih 3,8 milijona evrov. Med večjimi naložbami je tudi obnova in dograditev Osnovne šole Dragatuš, in sicer v višini okoli 1 milijon evrov. Celotna vrednost naložbe znaša okoli 3,3 milijona evrov. Velika rast naložb v letu 2024 je predvidena tudi na področju gospodarstva, in sicer za nadaljevanje urejanja poslovne cone TRIS Kanižarica, za kar je Občina pridobila tudi evropska sredstva. Ocenjena vrednost naložbe je 1,5 milijona evrov, v letu 2024 pa je za urejanje načrtovanih 722 tisoč evrov. Na področju zdravstva je največja predvidena investicija vredna okoli 4,1 milijona evrov, in sicer v izgradnjo urgence in laboratorija v Zdravstvenem domu Črnomelj. V letu 2024 je za projekt planiranih okoli 766.000 evrov. Na področju varovanja okolja in naravne dediščine so v proračunu 2024 med večjimi investicijami planirana sredstva za projekt Kanalizacija in ČN Dobliče – 1.faza v višini okoli 1,4 milijona evrov, ocenjena vrednost celotne naložbe pa je 3,4 milijona evrov.

Vse ostale točke in njihovo podrobnejšo razlago lahko najdete v gradivu na spletni strani Občine Črnomelj na tej povezavi.

Vir: Občina Črnomelj, foto: Jani Pavlin

© 1989 - 2024 TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.

Izdelava: abeone.si