Novomeški svetniki o nadzoru

NOVO MESTO – Novomeški mestni svetniki so se na zadnji redni seji seznanili s končnim poročilom nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad ravnanjem s stvarnim premoženjem občine v letu 2018, poročilom o njegovem delu v minulem letu in programom za letos.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video